En
 
 
Sign up
Forgot password ?
การซ้อมการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภายนอกของบริษัท ประจำปี 2553 บริษัท เคมีธุรกิจ จำกัดและบริษัทในเครือฯ

เพื่อให้สอดคล้่องกับนโยบายด้านความปลอดภัยที่บริษัทให้ความสำคัญมากเป็นอันดับแรกในการดำเนินธุรกิจ   บริษัทจึงกำหนดให้มีการซ้อมฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี   โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา  บริษัทได้กำหนดให้เป็นการซ้อมฉุกเฉินภายนอกครั้งที่ 2 ของปี 2553  โดยทำการซักซ้อมที่ กม.50  บนถนนพระรามที่ 2    ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ    โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจบางโทรัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตุการณ์  

 


โดยสมมติเหตุการณ์รถแท็งค์บรรจุไฮคลอร์ 10 %  เกิดเหตุยางหน้าระเบิดรถเสียหลักเข้าข้างทาง 

ทำให้ตะเข็บแท็งค์บรรจุสารเคมีเกิดการแตกร้าวประมาณ  3-4  เซนติเมตร

หัวหน้าทีมฉุกเฉินได้ทำการแจ้งกับศูนย์ประสานงานให้รับทราบและทำการตรวจสอบ

ผู้อำนวยการระงับเหตุได้สั่งการทางโทรศัพท์  ให้นำทรายมาโรยกำหนดพื้นที่รั่วไหลไม่ให้ขยายวงกว้าง 

หน่วยกู้ภัยได้ใช้ลิ่มไม้ตอกที่บริเวณรอยรั่ว 

ทีมสนับสนุนแจ้งว่าขอทรายเพิ่มเติมเนื่องจากแนวกั้นได้เกิดรั่วซึมจึงได้ดำเนินการสั่งการให้ทีมสนับสนุน

จัดหาทรายเพิ่มเติม

หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ผู้อำนวยการระงับเหตุได้แจ้งศูนย์ประสานงานเพื่อประกาศเข้าสู่สภาวะปกติ

และสั่งการให้ทีมฉุกเฉินทำความสะอาดพื้นที่

การซ้อมแผนฉุกเฉินเสร็จเรียบร้อยด้วยดี  ทีมงานและผู้สังเกตุการณ์ได้ถ่ายภาพร่วมกัน

 back   back to top