En
 
 
Sign up
Forgot password ?
history
philosophy
policies
R&D
CSR

 

กลุ่มบริษัท เคมีธุรกิจ จำกัด

 

บริษัท เคมีธุรกิจ จำกัด
กลุ่มบริษัท เคมีธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งโดยคุณสมควร ศรีเฟื่องฟุ้ง เมื่อพ.ศ. 2521 ในนามบริษัท ไทยแลนด์รับเบอร์เวิร์คจำกัด  ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น บริษัท เคมีธุรกิจ จำกัด เมื่อพ.ศ.2524 จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คลออัลคาไลด์ (Chlor-Alkali) ที่ผลิตจากสารตั้งต้นคุณภาพ  โดยโรงงานผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ  บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) และนำเข้า-จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อื่นๆ  เฉพาะที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

บริษัท เอส.ที.เคมีธุรกิจ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าที่อยู่ในส่วนภูมิภาคทั้งหมด

บริษัท เอส.ที.เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัทเริ่มจดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งเคมีภัณฑ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งเคมีภัณฑ์ให้กับ บริษัท เคมีธุรกิจ จำกัด และบริษัทฯในเครือโดยเฉพาะ 
นอกจากนั้นยังรับบริการขนส่งเคมีภัณฑ์ ให้กับบริษัทฯอื่นๆอีกด้วย